Woningen / Uitbreiding woning Leerdam

Beschikbare fotos
Architect
Marcel de Ruiter bna

Aannemer
Aannemersbedrijf J. van Daalen B.V.

Omschrijving
Aan de bestaande dijkwoning is een uitbreiding van 2 bouwlagen gerealiseerd